مختصری از من

انجام msaو تدوین مدارک کیفیت و تضمین sqa , spc , پایش ضایعات وکاهش ppm ,

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  کارشناسی حسابداری
  گرایش انسانی /دانشگاه ازاد اسلامی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  الوند سپهر پارسیان
  کارشناس کیفیت

  توضیحات: بازرس کیفیت -کارشناس کیفیت -ارتباط با مشتری

 • تیر ۱۳۸۵ تا مهر ۱۳۸۵
  ایران سیستم - اذرنسیم -اذرتحلیل -الوند سپهر پارسیان
  مدرس و استاد -انباردار سیستمی -کمک حساب دار و کارشناس فروش-بازرس کنترل کیفیت و کازشناس کیفیت

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1386
  تدریس تدوین و icdl2

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کارشناس حسابداری
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • msa - sqa -spc -cp -icdl1-icdl2 کرال- فتوشاپ- تدوین
  80% Complete
  عنوان مدرک: درجه دو

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کارشناس حسابداری
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com