مختصری از من

سه سال فعالیت درزمینه تعمیرات لوازم برقی وگازسوز خانگی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تعمیرات کیله لوازم خانگی برقی وگازسوز
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک مهارت فنی حرفه ای تعمیرکارلوازم برقی حرارتی وگردندهدرجه 1
دانش تخصصی
 • تعمیرات کیله لوازم خانگی برقی وگازسوز
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک مهارت فنی حرفه ای تعمیرکارلوازم برقی حرارتی وگردندهدرجه 1
https://.com