مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1356 تا 1365
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  مهندسین مشاور سازوارنو
  مهندسی عمران/ معماری/ ناظرفنی
 • فروردین ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۷
  مهندسین مشاور سازواره نو
  مهندسی عمران/ معماری/ ناظرفنی پروژه 14 طبقه
 • اردیبهشت ۱۳۸۵ تا آذر ۱۳۸۵
  ستاد معین خوزستان
  مهندسی عمران/ معماری/ ناظر عالی بازسازی شهرزلزله زده دورود
 • فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۶
  مهندسین مشاور مهراز نقش
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس ناظر نوسازی بافت فرسوده منطقه15
 • تیر ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۸۵
  بنیاد مسکن مرکز
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی مسکن شهری
 • اسفند ۱۳۸۲ تا اردیبهشت ۱۳۸۳
  بنیاد بتن ایران
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس ناظر عالی بازسازی بم
 • آذر ۱۳۸۱ تا بهمن ۱۳۸۱
  شرکت مهندسین مشاورپژوهاب
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست دفتر نظارت تصفیه خانه شهر جدبد هشتگرد
 • مهر ۱۳۷۹ تا مهر ۱۳۸۰
  شرکت صنعتی ایلرد
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه ایران خودرو
 • فروردین ۱۳۷۸ تا فروردین ۱۳۷۹
  شرکت شهر صنعتی البرز
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست دفتر فنی
 • آبان ۱۳۷۳ تا اسفند ۱۳۷۷
  شهرداری تهران
  مهندسی عمران/ معماری/ ناظرابنیه
 • فروردین ۱۳۶۹ تا خرداد ۱۳۷۳
  سازمان ملی زمبن و مسکن-
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس وسرپرست دفتر فنی پروژه آماده سازی 450هکتاری شهرک محمدیه قزوین
 • مهر ۱۳۶۵ تا اسفند ۱۳۶۷
  مهندسین سازمان ایران پویش
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس دفتر قنی

دانش تخصصی

 • نظارت بر ابنیه
  100% Complete
  عنوان مدرک: عمران

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نظارت بر ابنیه
  100% Complete
  عنوان مدرک: عمران
https://.com