مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد برق
  گرایش الکترونیک(مدارهای مجتمع الکترونیک) /دانشگاه شریف
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه علم و صنعت

افتخارات

 • 1394
  رتبه ۴۹ کنکور سراسری ارشد برق(گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک)

ابزار و نرم افزار

 • HSpice , cadance , matlab , bascom, keil , modelsim
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com