مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش مدیریت منابع انسانی /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 16
 • 1383 تا 1389
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه صنعتی نوشیروانی / معدل 13

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  کانون تبلیغاتی مات طلایی کیش
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ کارشناس برنامه‌ریزی رسانه
https://.com