مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی علمی کاربردی حسابداری
  گرایش بازرگانی /دانشگاه ازاد اسلامی اندیمشک / معدل 16
 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش بازرگانی /دانشگاه ازاد اسلامی واحد اندیمشک / معدل 15

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۵
  جهاد کشاورزی دزفول
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: دوماه به صورت کار اموز

 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۱
  شرکت کشت و صنعت گلستان
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: حدودا یک سال بعنوان کمک حسابدار بدون بیمه

 • آذر ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۵
  بیمارستان گنجویان
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: حدودا سه ماه بصورت کار اموز در بیمارستان گنجویان دزفول

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه سپیدار همکاران سیستم
 • نرم افزار رافع
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com