مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد فیزیک
  گرایش ذرات بنیادی /دانشگاه ازاد تهران / معدل 15.2

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۷۹ تا مهر ۱۳۹۵
  ایران خودرو
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ طراح قالب پروگرسیو

دانش تخصصی

 • طراحی و ساخت پروگرسیو
  100% Complete
  عنوان مدرک: طراح قالب
دانش تخصصی
 • طراحی و ساخت پروگرسیو
  100% Complete
  عنوان مدرک: طراح قالب
https://.com