مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1383
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه پیام نور / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت حافظ بهین آذر
  مالی و حسابداری/ مسئول حسابداری و مدیر اداری
 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت دوران تجارت محرران
  مالی و حسابداری/ مسئول حسابداری و مدیر اداری
 • مهر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت پویاپلاست سهند
  مالی و حسابداری/ مسئول حسابداری
 • تیر ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۲
  شرکت آذران پشم سنگ
  مالی و حسابداری/ مسئول حسابداری
 • آذر ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت آذران پلاستیک
  مالی و حسابداری/ مسئول حسابداری
 • اسفند ۱۳۸۳ تا شهریور ۱۳۸۵
  سازمان تعاونی روستایی استان آذربایجان شرقی
  مالی و حسابداری/ کارشناس بازرگانی
 • فروردین ۱۳۸۰ تا آبان ۱۳۸۶
  شرکت آذرنهند
  مالی و حسابداری/ مسئول حسابداری و مسئول فروش
 • مهر ۱۳۷۸ تا اسفند ۱۳۷۹
  شرکت آذرنیرو
  مالی و حسابداری/ مسئول حسابداری و مسئول سایت اینترنتی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت در زمینه ورزشی ( والیبال ) در سالهای 1374 تا 1377 عضو تیم والیبال جوانان استان آذربایجان شرقی
 • فعالیت در زمینه فرهنگی هنری ( نوازنده ویولن ) از سال 1380 تا کنون

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی فرا پیام
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار انبار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار فروش همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار محاسب سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالیات حقوق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی شایگان سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی شماران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Delf A1
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com