مختصری از من

از آنجا که قرن 21 قرن تغییرات سریع است اگر ما با مطالعه، درایت، هشیاری و نوآوری به استقبال آینده برویم توانسته‌ایم به جاودانگی برسیم.
نکته مهم این است که در تدارک برگزاری سمینارهای موفقیت و رشد فردی در ایران هستم و اولین نفری هستم که به زبان انگلیسی در ایران سمینار برگزار میکند.
تا هم اکنون موفق به آماده کردن 20 موضوع مختلف برای سمینارهایی 3 ساعته کرده ام .

سوابق تحصیلی

 • 1373 تا 1378
  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
  گرایش ادبیات فارسی /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 13

افتخارات

 • 1395
  نوشتن و ترجمه کردن کتاب با عنوان "در جستجوی خویش "
  " follow your calling "

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • برگزاری همایش های مختلف به زبان انگلیسی در حوضه مدیریت و رهبری.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مطالعه و تحقیق آزاد دارم

ابزار و نرم افزار

 • تعالی سازمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تحقیق و پژوهش آزاد و همه جانبه

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: 10 سال سابقه تدریس
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مطالعه و تحقیق آزاد دارم
https://.com