مختصری از من

بخشی از فعالیت های علمی_پژوهشی انجام شده اینجانب عبارت است از :

• طراحی، شبیه سازی و ساخت فیلتر، تقویت کننده و کوپلر مایکروویو در مدارات میکرواستریپ
• طراحی و شبیه سازی انواع انتن های میکرواستریپ به صورت تنها و آرایه شده با تکنولوژی های EBG ، DGS و DMS
• طراحی و شبیه سازی آنتن های موجبری با دی الکتریک و بدون دی الکتریک
• طراحی و شبیه سازی لینک مخابراتی ماهواره ای در باند UHF وVHF
• طراحی و شبیه سازی لینک مخابراتی باند S با هدف برقراری تباط بین ماهواره ای
• طراحی و شبیه سازی لینک مخابراتی باند L با هدف برقراری ماموریت کنترل ترافیک هوایی زیر نظر سازمان فضایی ایران
• طراحی و شبیه سازی انواع آنتن های سیمی با پولاریزاسیون های خطی و دایروی (مونوپل، دایپل، ترن استایل و ...)
• طراحی و شبیه سازی مدار تغذیه آنتن ترن استایل در نرم افزار ADS
و...

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی ارشد مخابرات
  گرایش میدان و موج /دانشگاه صنعتی مالک اشتر / معدل 16.45
 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه شهید چمران اهواز / معدل 15.35

پروژه ها

 • 1396
  طراحی ماهواره مکعبی
  طراحی زیرسامانه های مخابراتی ماهواره

افتخارات

 • 1396
  کسب مقام اول فاز طراحی دقیق مسابقات کشوری طراحی ماهواره مکعبی زیر نظر سازمان فضایی ایران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • طراحی رادار و جنگ الکترونیک
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارگاه آموزشی طراحی رادار و جنگ الکترونیک

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار Altium Designer
  60% Complete
  عنوان مدرک: آموزش مقدماتی نرم افزار Altium Designer
 • نرم افزار ADS
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارگاه طراحی و ساخت مدارات مخابراتی با استفاده از نرم افزار ADS
 • hfss
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CST Studio Suite
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی رادار و جنگ الکترونیک
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارگاه آموزشی طراحی رادار و جنگ الکترونیک
https://.com