مختصری از من

اینجانب محمدعلی شامیر دانشجوی رشته ی مخابرات گرایش میدان و موج در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه
مالک اشتر می باشم. با توجه به رو به پایان بودن واحدهای درسی متقاضی کار هستم. از زمینه های مورد علاقه ی بنده
به طراحی مدارات ماکروویو ، طراحی سیستم های راداری و آنتن های راداری می توان نام برد. با این حال با توجه به
توانایی ها و تجربه در زمینه های دیگر مهندسی برق نیز مایل به همکاری می باشم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • hfss
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CST Studio Suite
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com