مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1391
    کارشناسی حسابداری
    گرایش مالی /دانشگاه غیر انتفاعی / معدل 17.08

پیشینه شغلی

  • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۵
    شرکت آرمه نو - نصیر عمران آریا
    مالی و حسابداری/ حسابدار
https://.com