مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1387
  کارشناسی الهیات و معارف اسلامی
  گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی /دانشگاه تهران مرکز مجتمع ولیعصر

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت آسانسور پارسیان
  مسئول دفتر/ آسانسور

  توضیحات: ۶ ماه فعالیت

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت برفراز شرق
  مسئول دفتر/ آسانسور

  توضیحات: ۶ ماه فعالیت

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  ماهنامه ویژگان
  بازاریابی و فروش/ ماهنامه تبلیغاتی

  توضیحات: ۵ ماه فعالیت

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  آژانس هواپیمایی سرزمین پارس
  کانتر کار سوریه و لبنان

  توضیحات: ۸ ماه فعالیت

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  آژانس هواپیمایی طلوع سعادت
  کانتر کار مشهد

  توضیحات: ۱ سال فعالیت

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت عمرانی کاوش گستران
  بازاریابی و فروش/ ساختمانی

  توضیحات: ۱ سال فعالیت

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت مصالح اسماعیلی
  بازاریابی و فروش/ ساختمانی

  توضیحات: ۸ ماه فعالیت

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت حمل و نقل بین المللی
  مسئول دفتر/ حمل و نقل

  توضیحات: ۹ ماه فعالیت

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت بازرگانی سام لیزر
  مسئول دفتر/ واردات

  توضیحات: ۵ ماه فعالیت

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت کامپیوتر
  مسئول دفتر/ پشتیبانی

  توضیحات: ۳ ماه فعالیت

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  تشریفات اجلاس
  مهماندار

  توضیحات: ۴ دفعه

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مقدماتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مقدماتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com