مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش مخابرات-سیستم /دانشگاه علوم تحقیقات تهران / معدل 16.5
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه آزاد واحد شهرری / معدل 15

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۳۹۶
  دانشگاه یادگار امام
  / پژوهشگر

  توضیحات: انجمن نانو

 • مهر ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۵
  تکین برگ افرا
  مهندسی برق/ مهندس مخابرات

پروژه ها

 • 1395
  استخراج ویژگی به منظور بهبود دقت طبقه بندی سیگنال صدای قلب
  پژوهشگر
 • 1395
  پروژه ی West & Center ایران
  کارشناس مخابراتی
 • 1391
  شبیه سازی آنتن UWB
  پژوهشگر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cst
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Hfss
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی زبان C
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Actix
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Tems
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com