مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش کارآفرینی /دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  تجارت الکترونیک تدبیر کیش
  مسئول امور قرارداد ها

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای کشور

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com