مختصری از من

به شدت علاقه مند به فعالیت در محیطی هستم که انتظاراتش در سطح دانشی و مهارتی من باشد که محرکی جدی در مسیر رشد فردی و مهارت هایم شود. از پیاده سازی ایده هایم لذت میبرم و تمایلم به همکاری در مهارت های که باعث فراگیری یک مهارت جدید میشود زیاد است.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  دکتری شیمی
  گرایش آلی /دانشگاه ایلام / معدل 17.7
 • 1389 تا 1390
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش آلی /دانشگاه ولیعصر (عج) / معدل 17.28
 • 1382 تا 1386
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه پیام نور کرمانشاه / معدل 14.47

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۹۰
  آموزش و پرورش
  دبیر

  توضیحات: دبیر دبیرستان و هنرستان بودم و در مقطع اول و دوم و سوم دبیرستان درس های شیمی زیاضیات فیزیک آمار هندسه تدرس کردم. و گزینش آموزش و پرورش نیز شده ام

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  در دوره کارشناسی ارشد: چاپ مقاله ISI با عنوان : A simple rout for the synthesis of thiourea derivatives and amidinium cations by reaction between isocyanides, amines and Carbon disulfide و برگزیده شدن دو مقاله در سمینار بین المللی سال 2012 با عنوان های : Synthesis of imidazo[1,5-a]pyridine-3-thiol by reaction between 2-aminomethylpyridine and carbon disulfide in boiling ethanole Reaction between alkyl alcohols and dimethyl acetylenedicarboxylate in the presence of 2,6-dicloropyridine as catalyst در دوره دکتری :ارسال دو مقاله ISI در مجله Pharmaceutical Research&rlm با عنوان های: Preparation and physicochemical characterization of micelles from Camptothecin conjugated Poly (aminoester) methyl ether Polyethylene glycol copolymer Synthesis of Poly 3, 9-Dimethyl-11-(2, 6, 6-trimethyl-cyclohex-1-enyl)-undeca-2, 4, 6, 8, 10-pentaenoic acid 4-{[2-(6-butyryloxy-hexyloxycarbonyl)-ethyl]-amino} ester NPs as a novel drug delivery system

پروژه ها

 • 1395
  ساخت و ارزیابی میسل حاوی پکلی تاکسول از کوپلیمر (پلی آمینواستر) پلی اتیلن گلایکول - رتینوئیک اسید
  همکار طرح
 • 1395
  ساخت و ارزیابی میسل حاوی دوستاکسول از کوپلیمر (پلی آمینواستر) پلی اتیلن گلایکول - رتینوئیک اسید
  همکار طرح
 • 1394
  سنتز پلی بتا آمین و استرهای جدید برای تهیه نانو ذرات و نانو مایسل ها با هدف دارورسانی داروهای ضد سرطان
  همکار طرح
 • 1393
  تهیه و ارزیابی سامانه انتقالsiRNA احیا شونده پلی آمینواستر حاوی گروه های جانبی تیول و بررسی خاموش سازی ژن در برون تن
  همکار طرح
 • ساخت و ارزیابی نانوذره گیاه بنه
  مجری طرح

افتخارات

 • 1396
  دانشجو ممتاز در دوره دکتری
 • 1392
  دانشجوی ممتاز در دوره دکترا

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • پیاده روی و موسیقی
 • به شدت علاقه مند به فعالیت در محیطی هستم که انتظارش به مراتب بیشتر از سطح دانشی و مهارتی من میباشد که انگیزه ام را برای پیشرفت های علمی و بدست آوردن مهارت های جدید شود

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • HPLC-RSM-Chem draw-Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: MSRT
https://.com