مختصری از من

علاقه مند به فعالیت در محیطی هستم که انتظاراتش به مراتب بیشتر از سطح دانشی و مهارتی من باشد، این موضوع محرک جدی در مسیر رشد فردیم محصوب میشود.
مشتاق همکاری با آدمای باهوشتر و قوی تر از خودم هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه علمی کاربردی بهشهر / معدل 15

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
  پارس گیپس
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۵
  آتیه شرزین نارون
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • خرداد ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۱
  سیمای سرپناه امن
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • آذر ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۲
  بردیا بلاد سازه
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • راهکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com