مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1376 تا 1379
  فوق دیپلم الکتروتکنیک
  گرایش برق صنعتی /دانشگاه آموزشکده فنی امام صادق(ع) - شهرستان بابل / معدل 13

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  راه آهن تهران ( کارخانه خودکشش - ترنست )
  مهندسی برق/ تکنسین فنی ( سرگروهی برق)
 • فروردین ۱۳۸۲ تا شهریور ۱۳۸۵
  صنایع فولاد المهدی هرمزگان
  مهندسی برق/ تکنسین فنی برق - اپراتور پست 20-63 کیلوولت

پروژه ها

 • 1393
  نصب و راه اندازی کلیه مدارات برقی کارخانه قند پیشوا
  مدیر اجرایی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • اتوماسیون صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق قدرت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اتوماسیون صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق قدرت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com