مختصری از من

به عنوان فرديكه با توجه به مدرك مرتبط و علاقه اينجانب در چارچوب حرفه خود در ضمينه بازرگانى فعاليت داشتم و بسيار مفتخر خواهم بود كه از تخصص و حرفه خود در راستاى رسيدن هرچه بهتر به اهداف شركت با شما همكارى هاى لازم را انجام دهم. ويژگى هايى كه فكر ميكنم مى تواند در راستاى پيشبرد اهداف سازمان مفيد باشد ميتوان به بالا بودن روحيه كار گروهى و احساس مسئوليت در كليه امور واگذارى شده اشاره كرد، شايان ذكر است سخت كوشى و پيگيرى امور محوله نيز از خصلت هاى اينجانب بوده و همچنين مديريت بحران در مواقع بحرانى از عوامل موفقيت اينجانب در طى زندگى كارى بنده بوده است، لذا با توجه به شرح مختصر از قابليت هاى ذكر شده اميدوارم درصورت همكارى با سازمان فرد مفيد و كارآمدى باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 2009
  کارشناسی مديريت بين الملل بازرگانى
  گرایش بازرگانى /دانشگاه آمريكايى قبرس

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۶
  Goldiran Airconditioner Pars(LG)
  Other/ Commercial expert

  توضیحات: -Contact with Korea and China headquarters to pursue about orders and documents.
  -Sending documents to customs clearance and continuous follow-up to dipose of goods.
  -preparing specific reports to Korea,China headquarters and top managers.
  -Checking documents submitted by Korea and China to ensure that documents are correct.
  - In necessary,follow up with the customs and headquarter for combating trafficking in goods to release goods detained on suspicion of smuggling goods.
  -Follow up and request Iran code and GS1 code.
  -communication with banks for financial issues and solving bank obligation.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Strategic management
  100% Complete
  عنوان مدرک: One year course MBA in Tehran University
 • International Trade
  100% Complete
  عنوان مدرک: Tehran institute of technology

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: IELTS
دانش تخصصی
 • Strategic management
  100% Complete
  عنوان مدرک: One year course MBA in Tehran University
 • International Trade
  100% Complete
  عنوان مدرک: Tehran institute of technology
https://.com