مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مدیریت تبلیغات فرهنگی
  /دانشگاه دانشکده خبر.واحد شیراز / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تصویر بردارى و عکاسی.تدوین.ساخت کلیپهای
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم تصویربرداری وعکاسی.کاردانی:عکاسی خبری.لیسانس:مدیریت تبلیغات فرهنگی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار ویرایش عکس و نرم افزار تدوین فیلم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تصویر بردارى و عکاسی.تدوین.ساخت کلیپهای
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم تصویربرداری وعکاسی.کاردانی:عکاسی خبری.لیسانس:مدیریت تبلیغات فرهنگی
https://.com