مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مدیریت دولتی
  گرایش مدیریت دولتی /دانشگاه پیام نور / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت مهندسین مشاور طرح آوران شرق محیط
  آمارگر

دانش تخصصی

 • دوره آموزش کوتاه مدت مالیات بر ارزش افزوده در دانشگاه علوم اقتصادی با مشارکت سازمان امور مالیاتی کشور
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره آموزش کوتاه مدت مالیات بر ارزش افزوده در دانشگاه علوم اقتصادی با مشارکت سازمان امور مالیاتی کشور
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com