مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه سلمان فارسی کازرون

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی،کدنویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی،کدنویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com