مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
  گرایش هوشمندی کسب و کار /دانشگاه دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  موسسه زبان انگلیسی
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392

پروژه ها

 • 1395
  برنامه ریزی خطی و کاربرد آن در ترکیبات مالی بررسی اقتصادی طرح اقتصادی بستنی رژیمی

افتخارات

 • 1391
  کسب رتبه 63 کارشناسی ارشد و 217 کارشناسی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • برگزاری کلاس های اموزشی زبان انگلیسی کار در سرای محله برای آموزش مفاهیم قرآن

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی تسلط بر زبان فرانسه
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک جهاد دانشگاهی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار آمارهای R msp minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک جهاد دانشگاهی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: toefl
دانش تخصصی
 • مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی تسلط بر زبان فرانسه
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک جهاد دانشگاهی
https://.com