مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1389
  کارشناسی کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم /دانشگاه آزاد اسلامی

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت انرژی سازه آبان
  مهندسی صنایع/ سرپرست کنترل پروژه
 • خرداد ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴
  پتروشیمی مبین
  مهندسی صنایع/ کارشناس کنترل پروژه
 • تیر ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  شرکت ساختمانی دامون
  مهندسی صنایع/ کارشناس کنترل پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تهیه و بررسی صورت وضعیت ها
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و بررسی گزارشات روزانه ، هفتگی و ماهیانه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه لایحه تاخیرات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و بررسی دستور کار و صورت جلسات خارج از پیمان
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تهیه و بررسی صورت وضعیت ها
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و بررسی گزارشات روزانه ، هفتگی و ماهیانه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه لایحه تاخیرات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و بررسی دستور کار و صورت جلسات خارج از پیمان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com