مختصری از من

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1389
  مقام اول و دوم مسابقات نادکاپ داور و طراح پیست مسابقات بین المللی روبو سبلان1
 • 1388
  مقام اول مسابقات کشوری روباتیک کانون مخترعین مشهد مقام سوم مسابقات کشوری روباتیک شاهین شهر اصفهان مقام دوم مسابقات کشوری نادکاپ اصفهان
 • 1388
  مقام پنجم مسابفات نادکاپ

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: بومی
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مکالمه
https://.com