مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1391
    فوق دیپلم تعمییر و نگهداری هواپیما
    /دانشگاه صنعت هوانوردی تهران / معدل 16
https://.com