مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  /دانشگاه علم و صنعت / معدل 17
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی معدن
  گرایش اکتشاف /دانشگاه تهران / معدل 15

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com