مختصری از من

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۲
  زیبا سازان
  مهندسی صنایع/ مهندسی
 • خرداد ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۸۷
  مخابرات
  مهندسی صنایع/ کارمند

سوابق آموزشی پژوهشی

 • اموزش ماکرو نویسی در اکسل ( نوین پندار)

نقاط قوت رفتاری

 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • پیش بینی بورس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • COMFAR
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • IMS
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Excel MACRO programing
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • پیش بینی بورس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • COMFAR
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • IMS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com