مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1394
  کارشناسی مکانیک
  گرایش طراحی جامدات /دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول / معدل 13.15

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت گاز استان خوزستان
  مهندسی نفت/معدن/ سرپرست کارگاه

پروژه ها

 • 1394
  23کیلومتر خط پایداری گاز رسانی الهاِیی - الوان
  سرپرست کارگاه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ورد اکسل پاورپوینت متلب
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com