مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1394
  کارشناسی الکروتکنیک
  گرایش برق قدرت /دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد / معدل 12.5

پروژه ها

 • 1394
  ریز شبکه ها

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کاراموزی نصب تابلو های برق
  80% Complete
  عنوان مدرک: سیم پیچی و نصب تابلوهای برق

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کاراموزی نصب تابلو های برق
  80% Complete
  عنوان مدرک: سیم پیچی و نصب تابلوهای برق
https://.com