مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1392
    کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
    گرایش تحقیق در عملیات /دانشگاه آزاد / معدل 18.5
  • 1381 تا 1386
    کارشناسی مهندسی صنایع
    گرایش تکنولوژی صنعتی /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 13.29
https://.com