مختصری از من

به عنوان یک شخص مسئولیت پذیر با ذهنی پویا و حضور ذهنی فوق العاده و با پشتکار فراوان در هر زمینه ای قابلیت یادگیری در کمترین زمان ممکن را دارا می باشم. و بسیار مشتاقم در هر موضوعی اطلاعات قابل توجه و تجربیات جدیدی را بدست آورم.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ارومیه / معدل 14
 • 1387 تا 1389
  فوق دیپلم مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه رازی کرمانشاه / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت رایان رشد افزار
  مسئول دفتر/ رییس دفتر رییس هیات مدیره
 • آذر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۵
  شرکت فولاد جهان آرا اروند
  مسئول دفتر/ رئیس دفتر مدیرعامل
 • اسفند ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۳
  شرکت فولاد گستر بیستون
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس امور اداری
 • مهر ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۲
  شرکت فانوس روشن علم
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر فنی شرکت
 • اردیبهشت ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۸۸
  شرکت کیسون
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند ادری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آیین نگارش و مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اداری و کارگزینی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور قرارداد ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور دفتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آیین نگارش و مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اداری و کارگزینی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور قرارداد ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور دفتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com