مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد روانشناسی
  گرایش بالینی /دانشگاه علوم پزشکی ایران / معدل 17
 • 1388 تا 1391
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش بالینی /دانشگاه فردوسی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۶
  کلینیک اردیبهشت
  پزشکی درمانیپرستاری/ روانشناس
 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  سازمان هواپیمایی
  منابع انسانی و آموزش/ روانشناس بالینی
 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  کلینیک تابان
  پزشکی درمانیپرستاری/ روانشناس

  توضیحات: برگزاری دوره های آموزش مهرتهای زندگی برای افراد مبتلا به بیماری دیابت

 • مهر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  کلینیک دی
  پزشکی درمانی/پرستاری// روانشناس بالینی
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴
  موسسه آموزش عالی ماهان
  منابع انسانی و آموزش/ مشاور ارشد

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  برگزیده شدن مقاله بررسی همبستگی وابستگی ضمنی و آشکار با شدت اعتیاد در معتادین به مواد اپیودی در کنفرانس بین المللی رورشاخ در کشور فرانسه
 • 1395
  ترجمه و انتشار کتاب روان درمانی روان پویشی
 • 1392
  کسب رتبه 3 در آزمون ورودی کارشناسی ارشد در وزارت علوم
 • 1392
  کسب رتبه 7 در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 • 1386
  دانش آموز برگزیده المپیاد زیست کشوری
 • 1386
  دانش آموز برگزیده المپیاد آزمایشگاهی زیست کشوری

پروژه ها

 • 1395
  استارت آپ جابیار
  موسس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی آموزشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روان درمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سنجش روانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: TOEFl
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی آموزشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روان درمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سنجش روانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com