مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش راه و ترابری /دانشگاه صنعتی شاهرود
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی عمران
  /دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: بهینه سازی انتخاب مسیر و تخصیص ناوگان شبکه اتوبوس شهری با استفاده از روشهای فراابتکاری - در حال انجام
 • 1395
  Tazik , M. Aghayan , I. Sadeghi , M. ; Application of multiple logistic regression, Bayesian logistic and classification tree to identify the significant factors influencing crash severity ; Accepted for publication Journal of Engineering Science and Technology
 • 1394
  پروژه تخصصی پایان دوره کارشناسی با موضوع: مدلسازی وابستگی شاخص کیفیت‌ هوا به متوسط ترافیک مسیرهای اصلی شهر تهران

پروژه ها

 • 1394
  زیرگذر گلشهر شهر گرگان
  کارآموز

افتخارات

 • 1395
  دانشجوی رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد - گروه راه و ترابری دانشگاه صنعتی شاهرود
 • 1394
  عضو هیأت تحریریه نشریه عمران مازندران (دومین نشریه دانشجویی برگزیده کشوری در بین نشریات چاپ شده از سال 92 تا 94 در زمینه فنی مهندسی)
  با صاحب امتیازی انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Autodesk AutoCAD Civil 3D
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مجموعه نرم افزار Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com