مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه شیخ بهایی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  عصر اوج اندیشه
  سخت افزار و شبکه/ مدیر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com