مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع شیمیای /دانشگاه دانشگاه بروجرد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  پتروشیمی لرستان
  مهندسی شیمی/ بهره بردار

  توضیحات: به مدت 3ماه اموزش در پتروشیمی شازند اراک
  12ماه پتروشیمی کاویان حضور در پیش راه اندازی و راه اندازی کاویان1 (بهره بردار)
  حضور در واحد بوتن 1 پتروشیمی لرستان از پروژه تا راه اندازی (بهره بردار)
  حضور در واحد پلی میر لرستان از پروژه تا راه اندازی (بهره بردار)
  واحد هیدوژن لرستان

https://.com