مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی مهندسی عمران عمران
  /دانشگاه شهید رجائی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  شرکت مهندسین مشاور فجر توسعه
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس دفتر فنی
 • آبان ۱۳۸۷ تا بهمن ۱۳۸۷
  شرکت آرمه دشت
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس دفتر فنی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه جهاد دانشگاهی
 • برنامه تکسا (تنظیم صورت وضعیت)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مجتمع فنی تهران
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com