مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    فوق دیپلم مترجمي زبان
    /دانشگاه فرهنگ و هنر واحد ٦

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    امور مشتركين.شركت بازرگاني
    مسئول دفتر/ كارمند
https://.com