مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات IT
    گرایش فناوری اطلاعات IT /دانشگاه آزاد اسلامی
https://.com