مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)
  گرایش جنرال /دانشگاه علوم و فنون بابل / معدل 18.11
 • 1389 تا 1386
  کارشناسی عمران
  گرایش نقشه برداری /دانشگاه شهیدرجایی / معدل 16.19
 • 1383 تا 1385
  فوق دیپلم عمران
  گرایش نقشه برداری /دانشگاه آبادانی و توسعه روستاها / معدل 16.5

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  Rudiger
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس ارشد منابع انسانی

  توضیحات: • نظارت بر جذب و تامین و هدایت نیروی انسانی
  • برنامه ریزی مسیرترقی
  • مدیریت جبران خدمات
  • طراحی فاکتورهای ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی آموزشی
  • تجزیه و تحلیل مشاغل
  • نظارت براجرای صحیح برنامه ریزی ها و توسعه شغلی کارکنان
  • مشاوره های شغلی
  • نظارت و کنترل طبقه بندی مشاغل

 • آذر ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  دی.اف.سی
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی

  توضیحات: • نظارت بر جذب نیروی انسانی
  • نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی
  • طراحی فاکتورهای ارزیابی عملکرد
  • تجزیه و تحلیل مشاغل
  • نظارت براجرای صحیح برنامه ریزی ها و توسعه شغلی کارکنان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش پیلاتس - پیاده روی -شنا-والیبال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • فن بیان و اصول مذاکره
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان بدن
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شناخت و تحلیل (دیسک)DISC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل آزمون MBTI
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft MIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft CRM
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فن بیان و اصول مذاکره
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان بدن
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شناخت و تحلیل (دیسک)DISC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل آزمون MBTI
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com