مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسي نفت
  گرایش اكتشافات /دانشگاه آزاد اسلامي واحد طبس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • رايانه
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com