مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    فوق دیپلم تعمير و نگهداري هواپيما
    /دانشگاه دانشگاه صنعت هواپيمايي تهران
  • 1382 تا 1385
    دیپلم هوانوردي
https://.com