مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ریاضی کاربردی و مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه پیام نور حسن آباد و غیرانتفاعی مجازی رایانه ای تهران / معدل 16

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت کشتیرانی آرادمهر دریا
  واحد اسناد صادرات و واردات
 • آذر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شركت كشتيراني و حمل و نقل بين المللي توشه بر
  فعاليت در دپارتمان صادرات
 • آبان ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
  شركت كشتيراني و حمل و نقل بين المللي توشه بر
  اينونتوري بخش خسارت كانتينر
 • تیر ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی توشه بر
  منشي و مسئول دفتر
 • تیر ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  داروخانه دکتر آزاد
  داروسازی و بیو تک/ فروشنده آٰٰرایشی و بهداشتی- کارآموز نسخه پیچی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک: self study
 • + Network
  60% Complete
  عنوان مدرک: self study
 • C/C++
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mikrotik Router OS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • OTMS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: course completion certificate of ILI
 • عربی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com