مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا هم اکنون
    کارشناسی برق
    گرایش مخابرات /دانشگاه ازاد / معدل 15

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com