مختصری از من

اینجانب با روحیه همکاری و یادگیری بالا که چهار سال نحوه تحصیل بنده گواه آن است آماده همکاری در زمینه های مهندسی صنایع می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1396
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه علم وصنعت ایران / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  ستاد کل تشکیلات و بهبود روشهای شهرداری تهران
  مهندسی صنایع/ کارشناس احصا فرایند و تهیه نقشه فرایند

  توضیحات: برگزازی جلسات برای شناسایی ذی نفعان فرایند ها و اهداف و خدمات معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
  کشیدن نقشه های فرایندی
  مستندسازی پروژه
  طراحی انیمیشن و نشریه برای شهرداری تهران

 • آذر ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴
  گروه نرم افزاری دانشگاه علم و صنعت
  مهندسی صنایع/ مدرس

  توضیحات: مدرس دوره اکسل و ام اس پی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۴
  شرکت برج و بام
  مهندسی صنایع/ کارشناس طراحی دیتابیس

  توضیحات: طراحی دیتابیس پیگیری مشتریان با اکسس

دانش تخصصی

 • BPMN
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • erd
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • msp
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bizagi BPMS modeler
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Flash Professional
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • BPMN
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • erd
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com