مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش کنترل و ابزار دقیق /دانشگاه آزاد خمینی شهر

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  بهامد صنعت سپاهان
  مالی و حسابداری/ مسئول فروش و حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • کالیبراسیون ابزار دقیق
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کالیبراسیون ابزار دقیق
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com