مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  قلم چی
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ پشتیبان تحصیلی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Intermediate
https://.com