مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد نفت
  گرایش مخازن /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهران
 • 0 تا 2017
  کارشناسی نفت
  گرایش حفارى و استخراج نفت /دانشگاه دانشگاه آزاد فنى تهران جنوب

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵
  Sky sport
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ سوپروايزر فروشگاه ريباك
 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  كاسپين مد
  منابع انسانی و آموزش/ كارمند منابع انسانى-مدير دوم فروشگاه ال سى وايكيكى

  توضیحات: قبولى در GRE test با نمره ٢٨ از ٣٠
  قبولى در آزمون هوش ١٨ از ٢٠

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • كامپيوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDl
 • زبان تركى استانبولى
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • كامپيوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDl
 • زبان تركى استانبولى
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com