مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد نفت
  گرایش حفارى مخازن /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهران

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵
  Sky sport
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ سوپروايزر فروشگاه ريباك
 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  كاسپين مد
  منابع انسانی و آموزش/ كارمند منابع انسانى-مدير دوم فروشگاه ال سى وايكيكى

  توضیحات: قبولى در GRE test با نمره ٢٨ از ٣٠
  قبولى در آزمون هوش ١٨ از ٢٠

https://.com