مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی ارشد روانشناسی کاربردی
    /دانشگاه Middlesex University

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • تدبیر / فهم سیاسی
  • خلاقیت و نوآوری
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com