مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه علمی کاربردی

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  هسا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ خدمت

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه داشتن به فعالیت های اجتماعی و فرهنگی برای بهبود کار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
دانش تخصصی
 • مهندسی نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com