مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1388
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش طراحی جامدات /دانشگاه ازاداسلامی واحد مرودشت / معدل 15.72

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۵
  نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ کارشناس بهره برداری
 • مهر ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۳
  نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ کارشناس اداره تعمیرات مکانیک
 • تیر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۲
  شرکت راهسازی وساختمانی سرریگ بندر
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ کارشناس ماشین آلات

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  عضوتیم طراح شناورهای هوشمند بدون سرنشین دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد واحد مرودشت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اپراتوری جرثقیل سقفی
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه اپراتوری جرثقیل سقفی
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول ایمنی و بهداشت کار
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی حمل ونقل درکارگاه
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: روانشناسی صنعتی
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: ارزیابی وکنترل الاینده های زیست محیطی ISO14001
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی داربست ها وکاردر ارتفاع
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی کار با جراثقالها
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: امداد و کمک های اولیه در صنعت
 • دیزل ژنراتور
  80% Complete
  عنوان مدرک: اشنایی با دیزل ژنراتور

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارهای مجموعهoffice
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه کاربری کامپیوتر ICDL)

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: EE3-EP1-EP2-EP3
دانش تخصصی
 • اپراتوری جرثقیل سقفی
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه اپراتوری جرثقیل سقفی
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول ایمنی و بهداشت کار
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی حمل ونقل درکارگاه
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: روانشناسی صنعتی
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: ارزیابی وکنترل الاینده های زیست محیطی ISO14001
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی داربست ها وکاردر ارتفاع
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی کار با جراثقالها
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: امداد و کمک های اولیه در صنعت
 • دیزل ژنراتور
  80% Complete
  عنوان مدرک: اشنایی با دیزل ژنراتور
https://.com